Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Харківської міської ради

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Управління

Основні принципи управління

В умовах спеціалізованої школи особливого значення набуває реалізація таких управлінських дій:

- чітке визначення загальної мети колективу, основних шляхів її досягнення в умовах спеціалізованої школи;

- організація експериментально-пошукової діяльності вчителів і вихователів, організаційне керівництво процесом дослідницької, пошукової роботи учнів;

- розробка й вибір оптимальних варіантів організаційної структури педагогічної, навчальної, управлінської і обслуговуючої праці з урахуванням специфіки навчального закладу й кінцевої мети його колективу;

- визначення та регулювання механізму формування фінансових ресурсів школи-комплексу з урахуванням державних, власних коштів, та благодійних організацій і приватних осіб.

- створення умов щодо ефективної діяльності психологічної служби, вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку дітей, відповідного психологічного клімату в колективі;

Організаційно-педагогічні основи функціонування школи передбачають створення системи основних управлінських дій, спрямованих на забезпечення ефектив­ної діяльності колективу. Така система включає:

- створення інноваційної структури управління школою;

-  розробку управлінської моделі з урахуванням спе­цифіки школи;

- застосування інноваційних процесів у системі нав­чання і виховання учнів;

- постійне і цілеспрямоване підвищення науково-методичного, загально-педагогічного та професійного рівня вчителів, вихователів;

- практичне втілення демократичних засад у процес управління.

Адміністрація школи в своїй діяльності на сучасному етапі визнає пріоритетні принципи управління: демократизація, гуманізація, національна спрямованість. Демократизація управління школою передбачає участь громадськості, всього колективу в управлінні. Метою демократизації управління школою є підвищення відповідальності кожного члена колективу за доручену справу, до самостійного життя в умовах демократії, ринкових відносин. В практику роботи школи впроваджуються такі науково-педагогічні основи демократизації управління, як:

- широке залучення вчителів до реформування змісту роботи школи, аналізу стану викладання, рівня знань, умінь, навичок учнів, їх вихованості;

- делегування окремих функцій управління предметним кафедрам та Раді школи;

- введення в практику роботи предметних кафедр систематичного обговорення стану викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з навчальних дисциплін (не менше 3-4 разів на навчальний рік);

- заохочення педагогів до конструктивної критики, плюралізму думок під час обговорення стану навчання і виховання учнів;

- впровадження в практику управлінської діяльності високої культури праці, дотримання загальнолюдських моральних норм спілкування з педагогами, учнями та батьками;

- звітування директора школи та його заступників перед педагогічним колективом, учнями та батьками про зміст і результати управління навчально-виховним процесом кожного навчального року.