Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Харківської міської ради

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!

Управління

Основні принципи управління

В умовах спеціалізованої школи особливого значення набуває реалізація таких управлінських дій:

- чітке визначення загальної мети колективу, основних шляхів її досягнення в умовах спеціалізованої школи;

- організація експериментально-пошукової діяльності вчителів і вихователів, організаційне керівництво процесом дослідницької, пошукової роботи учнів;

- розробка й вибір оптимальних варіантів організаційної структури педагогічної, навчальної, управлінської і обслуговуючої праці з урахуванням специфіки навчального закладу й кінцевої мети його колективу;

- визначення та регулювання механізму формування фінансових ресурсів школи-комплексу з урахуванням державних, власних коштів, та благодійних організацій і приватних осіб.

- створення умов щодо ефективної діяльності психологічної служби, вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку дітей, відповідного психологічного клімату в колективі;

Організаційно-педагогічні основи функціонування школи передбачають створення системи основних управлінських дій, спрямованих на забезпечення ефектив­ної діяльності колективу. Така система включає:

- створення інноваційної структури управління школою;

-  розробку управлінської моделі з урахуванням спе­цифіки школи;

- застосування інноваційних процесів у системі нав­чання і виховання учнів;

- постійне і цілеспрямоване підвищення науково-методичного, загально-педагогічного та професійного рівня вчителів, вихователів;

- практичне втілення демократичних засад у процес управління.

Адміністрація школи в своїй діяльності на сучасному етапі визнає пріоритетні принципи управління: демократизація, гуманізація, національна спрямованість. Демократизація управління школою передбачає участь громадськості, всього колективу в управлінні. Метою демократизації управління школою є підвищення відповідальності кожного члена колективу за доручену справу, до самостійного життя в умовах демократії, ринкових відносин. В практику роботи школи впроваджуються такі науково-педагогічні основи демократизації управління, як:

- широке залучення вчителів до реформування змісту роботи школи, аналізу стану викладання, рівня знань, умінь, навичок учнів, їх вихованості;

- делегування окремих функцій управління предметним кафедрам та Раді школи;

- введення в практику роботи предметних кафедр систематичного обговорення стану викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з навчальних дисциплін (не менше 3-4 разів на навчальний рік);

- заохочення педагогів до конструктивної критики, плюралізму думок під час обговорення стану навчання і виховання учнів;

- впровадження в практику управлінської діяльності високої культури праці, дотримання загальнолюдських моральних норм спілкування з педагогами, учнями та батьками;

- звітування директора школи та його заступників перед педагогічним колективом, учнями та батьками про зміст і результати управління навчально-виховним процесом кожного навчального року.