Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Харківської міської ради

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Нормативно-правова база

Законодавчо-нормативна база шкільної бібліотеки


Закони

1. Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. Закон України від 16 березня 2000р., №1561 - Ш // Голос України. - 2000.-5 травня - С.8 - 9.
2. Про внесення змін до Закону України „Про національну програму інформатизації”. Закон України від 13 вересня 2001р. №2684 - III. // Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи: тематична добірка: у 2 ч., - К., 2002, - Ч, 1. - С.52 - 53. 
3. „Про загальну середню освіту”. Закон України від 13травня 1999 р. №651 - XIV, // Інформаційний вісник Міністерства освіти України. - 1999. - №15. - С.6 – 31.
4. „Про освіту”. Закон України від 23 травня 1991р. №1060 - ХІІ: [Із змінами і доповненнями] // Освіта України: нормативно правові документи Міністерство освіти і науки України. - К., 2001. - С.11 - 38.
5. „Про електронні документи та електронний документообіг”. Закон України від 22 травня 2003р. №851 - IV // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. - 2004. - №1. - С.9 - 12.

6. Про внесення змін до Закону України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” від 10 липня 2003р. №1098-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - №33. - С.17 - 76.


Накази та розпорядження

1. „Про національну доктрину розвитку освіти”. Указ Президента України від 17 квітня 2002р. №3471 // Освіта України. - 2002. - 23 квітня. - С.4.
2. „Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001- 2005 роки”. - Указ Президента України від 8 лютого 2001р. №78/2001 // Освіта України» Нормативно- правові документи // Міністерство освіти і науки України. - К., 2001, С.90.
3.„Про затвердження концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів”. Розпорядження від 5 травня 2003р. №259 - Р // Офіційний вісник України. - 2003. - №18- 19. - С.864.

Постанови Кабінету Міністрів України


1. Державна програма „Вчитель”. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002р. №379 //Освіта України. - 2002. - 2 квітня. - С.2-7
2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000р. №1717 // Освіта України. - 2000. - 13 грудня. - С.5 - 12.

3.Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти.Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 №462

4. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від23 листопада 2011 №1392

5. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. №964 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2001. - №

6. Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778

7. „Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад”. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001р. №1262 // Управління освітою. - 2001. - 23 грудня. - С.8.
8. „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-ти річний термін навчання”. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2000р. №1717 // Освіта України. - 2000. - 22 листопада, С.1 - 2.
9. „Про затвердження державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 рр.”. Від 2 жовтня 2003р. №1546 // Офіційний вісник України. - 2003. - №40. - С.21.
10. „Про перелік послуг із вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування
податком на додану вартість”
. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.98р. №61 // Урядовий кур'єр. - 2003. - 2 серпня. - С.5.
11. „Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”. Постанова Кабінету Міністрів України №1096 від 25.08.2004 // Законодавство бібліотекам України. Довідкове видання: випуск 3, книга 2. Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення бібліотечних працівників. - К., 2004. - С.298. (За завідування
бібліотеками у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах 5—15 %).

 

Накази і постанови Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і мистецтв України


1. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл. Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України 17 квітня 2001р.// Комп'ютер у школі та сім'ї.- 2001. - №3. - С.3 - 10.
2. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіта України. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 1999р. №139 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 1999. - №12. - С.6 - 11.
3. „Про внесення змін і доповнень до положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” . Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 серпня 1999р. №277 // Інформаційний збірник
Міністерства освіти і науки України, - 1999. - №18.- С.30.
4. Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України. Затверджене спільним наказом Міністерства
освіти і науки України та Академією педагогічних наук України від 30.05.2003р. №334/31 // Шкільна бібліотека плюс. 2003. - №3/4. – С.1 - 4.
5. „Про концепцію загальної середньої освіти” (12-ти річна школа). Постанова спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України і президії Академії педагогічних наук України від 22 листопада 2001р. №
12/5 - 2 // Початкова школа. - 2002. - №2. - С.1. 6. „Про проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002 р. №548 // Освіта. - 2002. №48. - С.2.
7. „Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції „Живи, книго!”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002р.
№549 //Освіта. - 2002. - №48. - С.3.
8. „Про підсумки проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2003 №427 // Освіта. - 2003. - 2 - 9 липня(№31) – С.4 - 5.
9. „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.02.2004р. №108 // Офіційний вісник України. - 2004. - №8. - С.299 - 309.
10. „Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від
20.07.2004р. №601 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 8. - С.233 - 241.
11. Типові правила користування бібліотеками України, затверджені наказом МКіМ України №275 від 05.05.1999 р. із змінами і доповненнями, затвер-
дженими наказом МКіМ України від 25.05.2001р. №319 // Законодавство бібліотекам України: довідник.- К., 2002. - Вип. 2. - С.99 - 101.
12. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей із балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України та Міністерством економіки України №142/181 від 10.08.2001р. // Законодавство бібліотекам України. К., 2002. - Випуск 2. - С.174.
13. „Про організаційні заходи щодо запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.
Наказ від 24.09.2004 №745 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2004. - №19 - 20. - С.31 - 39.
14. „Про підсумки проведення Всеукраїнської акції „Живи, книго!” у 2003 - 2004 навчальному році” Наказ Міністерства освіти і науки України від
28.09.2004 №758 // Освіта. - 2004. - 29 вересня – 6 жовтня. - С.6 - 7.
15. „Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-ти річної школи”. Наказ від 23.02.2004р. №132// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2004. -
№ 6. - С.3 - 32.
16. Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р.
№811 // Офіційний вісник України. - 2004. - №8. - С. 249 - 256.

Інструкції на допомогу шкільному бібліотекареві


1. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів, розрахунків
та інших статей балансу. Затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.1998р. // Законодавство
бібліотекам України. - К., 2001. (Дана інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів. Установи зобов’язані проводити інвентаризацію бібліотечних фондів 1 раз у 5 років).
2. Довідник кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 81 // Законодавство бібліотекам України. - К., 2004. - Книга 2. - С.206 - 210.
3. Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури: затверджена Міністерством освіти і науки України № 1/9 - 217 від 15.06.1995р. // Супутник бібліотекаря-початківця. - Тернопіль: Мальва - Осо, 2001. – С. 7.
4. Інструкція про організацію та порядок обміну перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів. Затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України 23.03.2005. - №152 // Бібліотечна планета. - 2005. - №3.- С.6 - 12.