Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Харківської міської ради

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Обдарована молодь

 

 

 

Стратегія роботи у школі з обдарованими дітьми полягає у необхідності створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей, включаючи дітей, чия обдарованість наразі може ще не виявитися або бути ще не продіагностованою, а також просто здібних дітей, стосовно яких є надія на подальший стрибок у розвитку їхніх здібностей.

Зміст роботи:

- ознайомлення педагогів з науковими даними про психологічні особливості та методичні прийоми роботи з обдарованими дітьми;

- підвищення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

- поповнення бібліотечного фонду з даного питання;

- визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи;

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

- виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей;

- надання специфічної психологічної підтримки обдарованим дітям, їхнім батькам та наставникам;

- проведення різноманітних позаурочних конкурсів, інтелектуальних ігор, олімпіад тощо, які дозволяють учням виявити та продемонструвати свої здібності;

- надання можливості вдосконалювати здібності у спільній діяльності з однолітками, науковим керівником, за допомогою самостійної роботи.

Формами роботи є індивідуальні заняття в позаурочний час. Зміст навчальної інформації доповнюється науковими відомостями, які учні  одержують в процесі роботи як з учителем, так і при виконання додаткових завдань.

                Проаналізувавши та порівнявши з минулим навчальним роком участь школярів у І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, можна зробити висновки, що педколектив не знизив активності в роботі над виявленням обдарованості учнів та підготовки їх до ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін, хоча і слід підвищити свою активність у роботі з обдарованими учнями та ретельніше готувати їх до участі у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

З метою виявлення  обдарованості, здібностей та нахилів, формування творчої, всебічно розвиненої особистості учня у школі був складений перспективний план  заходів   роботи з обдарованою молоддю на 2018/2019 навчальний рік та  створена структура роботи з обдарованими учнями, складовими  частинами якої є робота адміністрації,  шкільного психолога, учителів-предметників, класних керівників, батьків шляхом індивідуальної та додаткової роботи з виявлення і розвитку обдарованих учнів, залучення їх до конкурсів та олімпіад.

Такий важливий аспект роботи педагогічного колективу, як робота з обдарованими дітьми,  здійснювався  відповідно  до плану роботи:

 • оновлено  інформаційний банк нормативно – правових та науково – методичних матеріалів з даного питання;
 • впроваджуються інноваційні технології навчання та виховання;
 • розроблено пам′ятки і рекомендації для вчителів та батьків;
 • проведено «круглий стіл» з проблеми управління розвитком обдарованих дітей;
 • щорічно поповнюється банк даних  про обдарованих дітей;
 • організовано  наставництво обдарованих дітей;
 • працює наукове товариство «Дослід».

                  Робота з виявлення здібних, обдарованих дітей  починається з прийому дітей до 1–го класу.

Школа має банк об'єктивних даних про обдарованих дітей (індивідуальні картки, списки учнів за предметами). Організовано  наставництво, сформовані групи за потребами учнів, розроблені і складені графіки  проведення  індивідуальних консультацій з обдарованими учнями. На уроках таким учням  приділяється належна увага, пропонуються   завдання підвищеної складності, творчі завдання.

            В Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 66 ведеться робота щодо налагодження зв`язків з профільними організаціями та установами, робота яких спрямована на пошук і розвиток обдарованих дітей та молоді.

            У школі  працює наукове  товариство «Дослід», учасники якого є кандидатами та дійсними членами МАН, де обдаровані учні під керівництвом досвідчених вчителів та наукових керівників  ВНЗ мають можливість  проявити свої здібності у дослідницькій  роботі за різними напрямами:

1) фізико-математичний: фізика, математика;

2) істрико-географічний: право, історічне  краєзнавство;

3) хіміко-біологічний: біологія, хімія, екологія;

4) філологічний: англійська мова, фольклористика.

            Наукове товариство «Дослід» є творчим об’єднанням  учнівської молоді, здібної до науково-дослідницької діяльності, яке забезпечує її інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії. НТУ МАН має на меті виявлення й пошук обдарованої молоді, здатної до творчої науково-дослідницької роботи  і вирощування та збереження інтелектуального потенціалу української нації в умовах пробудження національної свідомості.

Уміння учнів самостійно здобувати знання, їх високий рівень, можливість застосування  в нестандартних ситуаціях  учні підтвердили підсумками конкурсів–захистів учнівських робіт у МАН, олімпіад та турнірів різних  рівнів.

Підсумки роботи педколективу в 2018/2019 навчальному  році свідчать про певні позитивні результати:

-  успішність учнів школи І ступеня становить 100 %;

- достатній рівень навчання підтверджений результатами Всеукраїнських олімпіад та участі в МАН;

- у конкурсах педагогічної майстерності за різними напрямками взяли участь 11 вчителів;

- з метою активізації методичної роботи, зацікавленості учнів у навчанні проведено:

 1. предметні тижні з усіх предметів;
 2. предметні олімпіади (жовтень – листопад);
 3. шкільний етап математичного конкурсу «Кенгуру»;
 4. творчі та інтелектуальні конкурси,  позакласні заходи з навчальних предметів;
 5. діти брали участь у шкільному, районному, обласному етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
 • налагоджено співпрацю колективу педагогів школи з науковцями, залучено до діагностування фахової майстерності більш широке коло методичних підрозділів;
 • колектив школи буде продовжувати працювати над методичною темою «Формування професійної мобільності педагогічних працівників школи у контексті інтеграції до європейського простору».