Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Харківської міської ради

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Правила користування бібліотекою

ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ  БІБЛІОТЕКОЮ

 

 

 1. Загальні положення

   1.1  Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», зі змінами і доповненнями.

 

   1.2  На підставі типових правил бібліотека школи розробила власні правила користування відповідно до її статуту, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.

 

 1. Права користувачів

   2.1  Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента

(у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, використання комп'ютерної

техніки, доступ і роботу в мережі Інтернет.

 

   2.2  Користувачі бібліотеки мають право:

          - безкоштовно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково – пошуковий апарат;

          - безкоштовно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

          - безкоштовно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

          - одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);

          - одержувати інформацію із інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;

          - використання комп'ютерної техніки.

 

   2.3   Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 – 8 документів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що ви-

даються лише в читальному залі.

   На абонементі документ видається на такий термін:

 • для вчителів:

         -  навчальна література – на час вивчення відповідного предмету (при обов'язковій перереєстрації наприкінці навчального року);

         -  методична література – на один місяць, а за наявності достатньої кількості примірників – на час вивчення відповідного предмету (при обов'язковій перереєстрації наприкінці навчального року);

 • для учнів:

- твори, що вивчаються за програмою – на термін відповідно до навчальної програми;

 • для позакласного читання – на 15 днів;
 • періодичні видання – на 15 днів у кількості двох назв.

 

  2.4   Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або в іншому обліковому документі.

    Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

    Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальному залі.

    У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.

 

3. Обов'язки користувачів

 3.1  Запис учнів до бібліотеки здійснюється за списком класу, а співробітників школи, класу – за паспортами.

  3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них:  при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА внутрішньо системний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівно-

цінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

3.7. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці.

   3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

 

                                      4. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов'язана:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;  створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці,

надавати допомогу в доборі потрібних документів;

 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів; враховувати читацькі запити при формуван-ні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • створювати бібліотечні ради;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.