Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Харківської міської ради

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Правова освіта

 

 

ПРАВОВА ОСВІТА В ШКОЛІ.

 

          Споконвіку найсвятішим обов'язком дорослих було піклування про дітей. Проте минуло не одне тисячоліття, поки людство усвідомило необхідність прийняття законів, які б охороняли дитину, її життя та індивідуальність. 

          Особливе місце школи у правовому вихованні учнів визначається тим, що тут вони отримують перше уявлення про наше суспільство. Адже школа це передусім соціальний інститут підготовки майбутнього громадяни: працівника, сім'янина, захисника Вітчизни. 

            Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

            Головними завданнями навчальних закладів є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших націй;
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуття національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;
створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

           

          Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншими нормативно-правовими актами.

          Правове виховання учнів проводиться відповідно до Програми правової освіти населення, концепції виховної роботи навчального закладу. Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основи держави та права, розвитку інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю, інтереси її законодавчих та виконавчих органів, активно захищати в установленому законному порядку свої права та інтереси.

          У школі вже склалася певна структура та система правового виховання, насамперед – це викладання предмету «Правознавство (практичний курс)», традиційними стали проведення «Тижня правової освіти» та «Тижня правових знань». Впродовж року у школі проводиться ряд заходів на правовиховну тематику, а саме: вікторина юних правознавців « Я і мої права», читацька конференція на тему: «Ідеали в житті людини», лекція «Діти: злочин і кара», гра «Найрозумніший правознавець», КВК на правознавчу тематику.

          Виховна робота в школах спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», державних концепцій національного виховання, громадського та патріотичного виховання, Конвенції ООН про права дитини. 

          Вивчаючи і аналізуючи систему виховної роботи в школі, виявлено, що класні керівники здатні педагогічно осмислити нові умови виховання, дбають про духовне збагачення своїх вихованців, формують їх громадську позицію, творчо організовують навчально-виховну роботу. 

          Можна зробити висновок, що в  навчальному закладі  правоосвітній напрямок відповідає основним завданням Національної програми правової освіти населення, затвердженої указом Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/2001. В школі створені належні умови для набуття громадянами знань про свої права, свободи й обов’язки, зі сторони педагогічного колективу здійснюється вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері. Правова освіта гармонійно поєднується з загальною середньою освітою, та з вихованням учнів.